Yttrande över "Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning"

UHR har yttrat sig över departementspromemorian "Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet till lärarutbildning" (U2020/03981/UH).

UHR avstyrker förslaget om möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet för som särskild behörighet till lärarutbildning. UHR menar att andra åtgärder skulle ha en betydligt större effekt på antalet studenter som slutför sin lärarutbildning.

UHR:s yttrande över "Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning" (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022