Lyssna

Ansvarsfull internationalisering

Arbetsområdet har till uppgift att erbjuda en nationell arena för frågor kring ansvarsfull internationalisering och för inkluderande erfarenhetsutbyten till stöd för lärosäten och myndigheter.

Illustration Plint, ansvarsfull internationalisering

Denna arena ska bidra till ökad medvetandegrad och stärka kompetens i frågor som rör internationalisering – möjligheter, utmaningar, risker och hot. Den ska också kunna utgöra ett stöd i att ”göra rätt” liksom att genom den samlade erfarenheten kunna vara en kunskapsnod i händelse av utmanande situationer.

Arbetsområdets huvudsakliga inriktning står på tre ben:

 1. Öka medvetenheten på myndigheter och lärosäten kring frågeställningarna inom ansvarsfull internationalisering och deras relevans för forskning och innovation.
 2. Bidra till ökad kunskap och kompetens inom området.
 3. Erbjuda checklistor och vägledningar, samt möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Representanter inom arbetsområdet

 • André Hesselbäck, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Andreas Göthenberg, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Anna Maria Koziomtzis, SUHF/ Kungliga musikhögskolan
 • Ann-Mari Fineman, Vinnova
 • Britta Fängström, Formas
 • Simon Oodolese, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Stefan Törnqvist, Vetenskapsrådet
 • Åsa Danielsson, SUHF/Linköpings universitet

Detta arbetsområde kommer att vila så länge som regeringsuppdraget om ansvarsfull internationalisering pågår. UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova fick detta regeringsuppdrag i juli 2023.

Information om regeringsuppdraget för att främja ansvarsfull internationalisering

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023