Förslag att ändra Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Den 1 juli 2025 kommer ämnesbetyg ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och vid komvux. I UHR:s förberedelsearbete inför genomförandet ingår att ta fram förslag på föreskrifter som är anpassade till ämnesbetyg. 

UHR har tagit fram förslag till nya yrkeslärarföreskrifter där de kunskapskriterier som finns i bilagan till föreskrifterna är anpassade till den kommande ämnesbetygsreformen (Gy25). 

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2024, det vill säga till antagningen VT25. UHR föreslår en ny så kallad grundföreskrift, vilket betyder att den nuvarande föreskriften kommer att sluta gälla när de nya träder i kraft. Förslag till nya kunskapskriterier i föreskriftens bilaga är markerade i kursiv stil i remissen.

Det här är den tredje och sista remissen i den pågående anpassningen till ämnesbetygsreformen. Denna remiss innehåller förslag till kunskapskriterier rörande yrkesdansutbildningen. I detta förslag föreslår UHR en ändringsföreskrift av den tidigare remitterade grundföreskriften (remiss 2).

Syftet med remissen är att hämta in synpunkter och behov av justeringar vad gäller de aktuella förslagen. UHR välkomnar remissinstansernas synpunkter.

Sista svarsdag är den 1 mars 2024.

Förslag: Förslag att ändra Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Tidigare remitterade förslag

Remiss 1: Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Remiss 2: Förslag till UHR:s föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner

För mer information om förslag om nya ämnesplaner för yrkesämnen, se Remisser och ämnesplaner - Skolverket

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2024