Lyssna

Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Den 1 juli 2025 kommer ämnesbetyg ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och vid Komvux. I UHR:s förberedelsearbete inför genomförandet ingår att ta fram förslag på ändring i UHR:s föreskrifter. 

UHR har justerat yrkeslärarföreskrifterna så att de kunskapskriterier som finns i bilaga till föreskrifterna är anpassade till den nya ämnesutformningen. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 juli 2024.

Justering 230216

En felaktighet gällande yrkesämnena inom Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har justerats i förslaget. I UHR:s tidigare förslag föreslogs kunskapskriterierna för yrkesämnen inom fjärde tekniskt år utgå ur föreskriften, men detta är nu ändrat då endast ett av fyra ämnen tas bort. 

Sista svarsdag är den 24 mars 2023.

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner 

För mer information om förslag om nya ämnesplaner för yrkesämnen, se Skolverkets remiss (dnr 2023:21) på Skolverket.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2023