Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

akademisk högtid

Engelska

academic ceremony

Definition

tillfälle där universitet uppmärksammar och högtidlighåller akademiska framgångar och utnämningar genom särskilda ceremonier

Anmärkning

Akademiska högtider genomförs ofta traditionsenligt vid ungefär samma tidpunkt varje år.
Exempel på akademiska högtider är doktorspromotion, professors- och rektorsinstallation och årshögtid. Namnen och utformningen på dessa kan variera mellan lärosätena.

Jämför