Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

ALF-ersättning

Synonymer: Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF
Anmärkning

Den så kallade ALF-ersättningen utgör ersättning för vissa landstings medverkan i läkarutbildning och medicinsk forskning. Ersättningen regleras i avtal mellan staten och berörda landsting. Berörda universitet och högskolor är de som ger läkarutbildning.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.