Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

alternative mode of assessment

Svenska

alternativ examinationsform

Definition

examinationsform som innebär att examinationen genomförs på annat sätt än vad som föreskrivs i kursplanen

Anmärkning

En skriftlig salstentamen kan till exempel i stället ges som muntlig tentamen. Gränsen mellan anpassad och alternativ examination tycks inte alltid vara så tydlig. Termen ”alternativ examination” används ofta som synonym till ”anpassad examination”, men det är olämpligt eftersom ”alternativ examination” inte behöver ha någon koppling till funktionsnedsättning.

Jämför