Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

alumnverksamhet

Engelska

alumni activities

Definition

verksamhet riktad till alumner

Anmärkning

Verksamheten syftar bland annat till att studenten ska hålla kontakten med studiekamrater och universitetet eller högskolan efter att hen är klar med sin utbildning.

Jämför