Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

conditionally admitted

Svenska

antagen med villkor

Definition

status som innebär att den sökande antingen inte uppfyller den sökta utbildningens behörighetsvillkor men bedömts kunna uppfylla dem senast före studiestart, eller att utbildningens studieavgift måste betalas före studiestart