Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

credits awarded

Synonymer: credits completed , credits earned

Svenska

avklarade högskolepoäng

Anmärkning

Uttrycket avklarade högskolepoäng kan avse godkända studieresultat för en hel kurs eller ett program, men också för ett moment av en kurs eller en del av ett program, det vill säga studentens hittills godkända studieresultat på utbildningen.