Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

expulsion from studies

Svenska

avskiljande från utbildning

Definition

rättslig åtgärd som innebär att en student inte får fortsätta pågående högskoleutbildning

Anmärkning

Enligt högskolelagen kan en student avskiljas från utbildningen om studenten till exempel lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN).

Jämför
Hänvisning