Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

completed course

Svenska

avslutad kurs

Synonymer: godkänd kurs , avklarad kurs
Definition

kurs med registrerat godkänt resultat

Anmärkning

Termerna ”avslutad kurs” och ”avklarad kurs” används i Ladok och den sistnämnda avser godkänt kursresultat. Termen ”avklarad kurs” används oftare med studentperspektiv.
Termen ”genomgången kurs” (eng. ”taken course”) förekommer ibland, men en sådan kurs behöver varken vara avslutad eller slutförd. Delar av kursen kan vara godkända eller ännu inte betygsatta. Termen bör därför inte användas som synonym till ”avslutad kurs”.