Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

bedömning av utländsk utbildning

Engelska

recognition of foreign qualifications

Anmärkning

Den som har utländsk gymnasieutbildning eller högskoleutbildning och tänker söka arbete i Sverige kan få sin utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet eller annan behörig myndighet. Den som har utländsk högskoleutbildning och ansöker om att studera vid svenskt universitet eller svensk högskola får sin utbildning bedömd av berört universitet eller berörd högskola före antagning. Den som har utländsk gymnasieutbildning och vill studera på svenskt lärosäte kan få sin utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Jämför