Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

behörighetsgivande förutbildning

Engelska

access programme

Definition

utbildning som syftar till att ge den studerande kunskaper motsvarande de behörighetskrav som är uppställda för en viss högskoleutbildning

Anmärkning

Behörighetsgivande förutbildning får erbjudas om det finns brist på behöriga sökande och det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft inom detta område. Den får omfatta högst ett år. En form av behörighetsgivande förutbildning kallas basårsutbildning eller basår.

Jämför