Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

assessment of qualifications

Synonym: evaluation of qualifications

Svenska

behörighetsprövning

Definition

prövning för att avgöra om en sökande uppfyller behörighetskrav

Anmärkning

Universiteten och högskolorna prövar om personer som söker högskoleutbildning uppfyller grundläggande och eventuella särskilda behörighetskrav. Behörighetsprövningar görs också bland annat för att avgöra om en sökande med utländsk utbildning uppfyller behörighetskraven för att få svensk lärarbehörighet.