Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

minor subject

Synonym: minor field of study

Svenska

biområde

Definition

(inom högskoleväsendet): avgränsat område som kompletterar huvudområdet i en students examen

Anmärkning

Krav på biområde finns för flera examina. Varje universitet och högskola bestämmer självständigt vilka biområden som ska ingå i vissa examina. Ett huvudområde kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Vissa områden kan endast utgöra biområde.

Termen "biämne” används ibland för detta begrepp.

Jämför