Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

Bologna Expert

Svenska

Bolognaexpert

Anmärkning

På initiativ av Europeiska kommissionen har nationella grupper av Bolognaexperter etablerats i länderna som arbetar med Bolognaprocessen. Bolognaexperterna ska stödja universitetens och högskolornas arbete med Bolognaprocessen.