Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

Bologna Process

Svenska

Bolognaprocessen

Anmärkning

Bolognaprocessen utgör ett frivilligt, internationellt samarbete, framför allt inom Europa, för att samordna och stärka den högre utbildningen. Syftet med samarbetet är att det ska bli lättare att röra sig internationellt för främst studenter och lärare vid universitet och högskolor bland annat genom att utbildningar och examina blir jämförbara. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Hänvisning