Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

inadequate quality

Svenska

bristande kvalitet

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen resulterar i ett samlat omdöme enligt en tregradig skala (mycket hög, hög respektive bristande kvalitet). Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Jämför
Hänvisning