Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

distributed research infrastructure

Svenska

distribuerad forskningsinfrastruktur

Definition

forskningsinfrastruktur vars ingående delar är geografiskt utspridda

Anmärkning

Till exempel kan olika lärosäten erbjuda specialiserad infrastruktur inom olika områden av forskningen.

Baserat på SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur.

Hänvisning