Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

ECTS

Synonym: European Credit Transfer and Accumulation System

Svenska

ECTS

Anmärkning

ECTS är ett europeiskt system för tilldelning och tillgodoräknande av studiemeriter vilket har som syfte att förbättra och underlätta godkännande av utländsk högskoleutbildning. Systemet används av många länder som ett komplement till den nationella poäng- och betygsskalan.

Jämför