Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

elite-sports-friendly university

Svenska

elitidrottsvänligt lärosäte

Synonym: EVL
Definition

lärosäte som erbjuder en anpassad högre utbildning för att kunna kombinera den med utövande av elitidrott

Anmärkning

Ett elitidrottsvänligt lärosäte utnämns av Riksidrottsförbundet. Till skillnad mot ett riksidrottsuniversitet finns inget formellt avtal med Riksidrottsförbundet som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett elitidrottsvänligt lärosäte kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott.
Elitidrottsstudenter eller EVL-studenter vid ett elitidrottsvänligt lärosäte är potentiella eller aktuella landslagsidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
I samband med elitidrottsvänligt lärosäte och riksidrottsuniversitet används ofta uttrycket ”dubbla karriärer” (DK) (eng. ”dual careers”, DC) för att betona att personen är både elitidrottare och får en akademisk utbildning. Studenter vid ett elitidrottsvänligt lärosäte är potentiella eller aktuella landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.

Jämför