Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

empiri

Engelska

Anmärkning

Ibland används empiri som ett övergripande begrepp, utan närmare precisering, t.ex. om det avsnitt i till exempel en doktorsavhandling där tillvägagångssättet beskrivs. När man vill vara mer precis bör det framgå av termen, se vidare empiriska data, empirisk metod, empirisk undersökning

Ekvivalensanmärkning

Engelsk term saknas för detta övergripande begrepp. För mer precisa engelska motsvarigheter, se vidare empiriska dataempirisk metodempirisk undersökning.

Jämför