Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

fakultet

Engelska

faculty

Synonym: school
Definition

organisatorisk och vetenskaplig del av universitet eller högskola som en fakultetsnämnd ansvarar för

Anmärkning

I allmänt språkbruk avses med fakultet en avdelning av närbesläktade ämnen vid ett universitet eller en högskola eller den lärargrupp (professorsgrupp) som ansvarar för dessa ämnen. Indelningen i olika fakulteter användes före 1999 som en grund för fördelning av resurser. Det engelska school kan också vara en benämning för en organisatorisk enhet som motsvarar en institution eller sektion. En faculty kan därmed ansvara för ett antal schools.

Jämför