Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research collegium

Svenska

forskarkollegium

Anmärkning

Vilka som ingår i ett forskarkollegium och vilka uppgifter det har varierar mellan lärosätena, men det fungerar ofta som kollegial styrning och står därmed i kontrast till lärosätenas linjeorganisation.

Ekvivalensanmärkning

Den engelska översättningen är ett förslag, men kan behöva anpassas utifrån vem som deltar i kollegiet.