Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

forskningsämnesgrupp

Engelska

field of application

Anmärkning

För statistiska ändamål finns en klassifikation, ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”, där ämnena är grupperade i ett fyrtiotal forskningsämnesgrupper, som i sin tur är grupperade i ett mindre antal forskningsämnesområden. Indelningen i forskningsämnen, forskningsämnesgrupper och forskningsämnesområden bygger på en klassifikation från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, vilken dock bara är indelad i två nivåer.

Jämför
Hänvisning