Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

on-going evaluation

Synonym: on-going evaluation and research

Svenska

forskningsbaserad utvärdering

Synonym: följeforskning
Anmärkning

Forskningsbaserad utvärdering har inte i första hand en kontrollerande funktion, utan ska framför allt bidra till utveckling och lärande för alla parter. Utvärderingen görs löpande, oftast av en extern utredare, och förväntas utöver en slutrapport ge kontinuerlig återkoppling till organisationen så att forskningsresultaten kan påverka den process som studeras medan den pågår.

Eftersom det debatteras om det rör sig om utvärdering eller forskning eller både och kan det vara lämpligare att tala om forskningsbaserad utvärdering i stället för följeforskning. Termen lärande utvärdering förekommer också, bland annat inom EU.

Termen används också ibland som ett exempel på en deltagarbaserad forskningsansats.

Hänvisning