Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research council

Svenska

forskningsråd

Definition

statlig myndighet med huvudsakligt uppdrag att bedriva forskningsfinansiering

Anmärkning

I Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd omnämns Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).
Termen förekommer även som benämning på sammanslutningar inom lärosäten.

Hänvisning