Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

general qualification

Svenska

generell examen

Definition

akademisk examen som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning fastställd av berört lärosäte och med fördjupning inom ett huvudområde

Anmärkning

Vilka olika generella examina som finns och vad som krävs för dem anges i examensordningen.

Ekvivalensanmärkning

I det svenska utbildningssystemet finns tre typer av akademiska examina: generell examen, konstnärlig examen och yrkesexamen. Här motsvaras generell examen av den engelska termen general qualification. Använd således inte general degree som översättning till generell examen. Termen general degree står för ett annat begrepp i det brittiska och kanadensiska utbildningssystemet, nämligen en grundläggande akademisk examen som vanligtvis inte ger behörighet till utbildning på högre nivå. För översättning av specifika examina, se respektive examen här i ordboken.

Jämför
Hänvisning