Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

completed upper secondary education or equivalent

Synonym: completed high school education or equivalent (amerikansk)

Svenska

gymnasiekompetens

Anmärkning

Gymnasiekompetens används i allmänspråket om flera begrepp och det kan därför lätt misstolkas. Ibland används det för att täcka in kompetens som motsvarar gymnasieutbildning men som förvärvats på annat sätt. Andra gånger används deti stället för att beskriva att någon har grundläggande behörighet till högskoleutbildning, framför allt när det gäller enstaka ämnen: ”Jag har gymnasiekompetens i matematik.” De flesta lärosäten använder grundläggande behörighet som term i formella sammanhang och gymnasiekompetens i till exempel platsannonser.

Ekvivalensanmärkning

De engelska uttrycken ska snarare ses som en förklaring av användningen av den svenska termen än etablerade engelska termer

Jämför