Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

halvtidsstudier

Engelska

part-time studies

Synonym: half-time studies
Anmärkning

Halvtidsstudier innebär att en veckas schemalagd undervisning tillsammans med eget arbete sammanlagt motsvarar 20 timmars arbetsvecka.

Ofta används uttrycken ”halvtid(sstudier)” och ”halvfart(sstudier)” synonymt, men ofta görs en skillnad utifrån perspektiv där en ”student läser på halvtid” och ”kursen ges på halvfart”. Alltså kan en kurs ges ”på halvfart”, men studenten kan ändå bedriva heltidsstudier (”läsa på helfart”) genom att parallellt läsa flera kurser på halvfart.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ”part-time” används i varje situation där en student studerar mindre än heltid, och skulle kunna uttryckas som ”I’m studying part-time” med verb, inte substantiv. Fokus i ”heltidsstudier” och ”halvtidsstudier” ligger på hur många poäng som läses under en termin, heltid/full-time = 30 poäng per termin, halvtid/half-time = 15 poäng per termin osv.

När det gäller ”fart” är fokus i första hand på själva utbildningen – det är utbildningen som ges på helfart eller halvfart. Fokus i ”fart” ligger på hur lång tid det tar att göra klart en utbildning. En 30-poängsutbildning som ges på halvfart kommer att sträcka sig över två terminer, i stället för över en termin vid helfart. En 15-poängsutbildning som ges på halvfart kommer att sträcka sig över hela terminen, i stället för över en halv termin vid helfart. Detta kan möjligen uttryckas med half-intensity course eller half-intensity programme på engelska, fast det är inte lika vanligt att prata om ”intensity” när det gäller utbildningar på engelska. I stället ligger fokus på studentens ”course load” eller ”intensity of study”, vilket betyder hur många poäng en student studerar per termin. I de flesta fall ges utbildningar på helfart, men det kan finnas möjlighet för en student att läsa en utbildning på deltid.

Jämför