Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

hemtentamen

Engelska

take-home examination

Synonym: unsupervised examination
Anmärkning

Syftet med hemtentamen är att ge studenten längre tid att lösa uppgiften än vid en salstentamen. Hemtentamen och digital hemtentamen används i dag synonymt, eftersom en hemtentamen i princip alltid genomförs med hjälp av dator. En digital hemtentamen kan numera vara övervakad, till exempel genom att läraren kan gå in via videolänk och kontrollera vad studenten gör.