Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

högskola

Engelska

university college

Definition

lärosäte med begränsat eller inget tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Anmärkning

Distinktionen mellan begreppen högskola och universitet upprätthålls inte alltid i namnet. Exempelvis är Kungl. Tekniska högskolan ett universitet. Universitet och högskolor väljer självständigt sitt namn på engelska, och en högskola kan då välja att kalla sig för university. Däremot används termen university college som motsvarighet till högskola i engelsk översättning av svensk lagtext e.d.
Ofta används högskolan i mer abstrakt betydelse, för verksamheten vid universitet och högskolor. På samma sätt används högskole- som ett förled i vissa sammansättningar, t.ex. högskoleutbildning, högskolepoäng.

Jämför