Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

higher education pedagogy

Svenska

högskolepedagogik

Definition

vetenskapligt område som behandlar frågor om undervisning och lärprocesser i högre utbildning

Anmärkning

Området undersöker de grundläggande villkoren för studenters lärande i högre utbildning. Högskolepedagogisk forskning inkluderar både teoretiska och empiriska studier av studenters och lärares lärande och lärares undervisning samt studier av organisatoriska villkor för och processer inom högre utbildning. Centrala frågor som berörs i forskningen handlar om studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, men också om villkor för högskolepedagogisk utveckling, med särskild betoning på relationen mellan pedagogiskt ledarskap, organisation av undervisningsinsatser och dess implikationer för studenters lärande i högre utbildning. Högskolepedagogik handlar, som didaktisk praktik. om att utforma, tillämpa och utvärdera högskoleundervisning som vilar på teoretisk grund och beprövad erfarenhet.