Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskolesektorn

Anmärkning

Högskolesektorn innefattar alla utbildningsanordnare för högskoleutbildning liksom övriga myndigheter och organisationer med verksamhet som berör högskoleutbildning, till exempel Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF).