Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

högskoleutbildning på grundnivå

Engelska

first-cycle courses and study programmes

Definition

högskoleutbildning på en grundläggande nivå som väsentligen bygger på kunskap från gymnasieskola

Anmärkning

Högskoleutbildning på grundnivå kan leda fram till en högskoleexamen, en kandidatexamen eller en yrkesexamen på grundnivå, och ligger till grund för studier på avancerad nivå. För högskoleutbildning som påbörjats före 1 juli 2007 används grundutbildning och grundläggande högskoleutbildning för all högskoleutbildning utom utbildning på forskarnivå. I en del sammansättningar kan dock ordet grundutbildning finnas kvar: grundutbildningsnämnd. I samband med Bolognaprocessen delas alla kurser inom högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå (på engelska: first cycle), avancerad nivå (på engelska: second cycle) och forskarnivå (på engelska: third cycle). För att underlätta under en övergångsperiod kan man vid översättning sätta de tidigare använda engelska termerna inom parentes: first-cycle (undergraduate) courses and study programmes, second-cycle (Master’s) courses and study programmes och third-cycle (doctoral) courses and study programmes.