Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

higher education

Svenska

högskoleutbildning

Synonymer: högre utbildning , akademisk utbildning
Definition

utbildning på eftergymnasial nivå som regleras i högskolelag och högskoleförordning och som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet

Anmärkning

Orden universitetsstudier och högskolestudier används ibland om studenternas studier och bör inte användas om den verksamhet som ett universitet eller en högskola bedriver. Mer övergripande används ibland akademisk utbildning, men det är inte lämpligt i officiella sammanhang.

Jämför