Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

insignier

Engelska

insignia

Definition

föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid doktorspromotion

Anmärkning

Exempel på insignier är doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom. Även rektorskedjor kan räknas som insignier (vid rektorsinstallation). Termen används enbart i plural.

Jämför