Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

kallelseförfarande

Synonym: kallelse

Engelska

nomination procedure

Definition

förfarande som innebär att ett lärosäte kallar en person till anställning som professor, utanför ordinarie rekryteringsprocess

Anmärkning

Beslut att kalla till anställning som professor fattas av rektor efter beredning och förslag. Kallelseförfarande kan användas som ett instrument för att underlätta rekrytering av personer av särskild betydelse för en viss verksamhet vid universitetet eller, i undantagsfall, för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Ibland benämns en sådan anställning ”kallelseprofessur”, ”kallad professor” eller ”professor genom kallelse”.

Baserat på Högskoleförordningen kap. 4, 7 §.

Hänvisning