Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

courses required (by the higher education institution) for a qualification

Svenska

kursfordringar

Definition

villkor som innebär att vissa kurser ska vara fullgjorda för att en examen ska kunna tas ut

Anmärkning

Kursfordringarna kan vara obligatoriska eller valbara.
Termen används ibland också i samband med behörighet till forskarutbildning.
Termerna ”examenskrav” och ”examensfordringar” används också, ofta synonymt, men kan även täcka in sådant som inte är kurser men som ändå krävs för att en examen ska kunna tas ut, t.ex. deltagande på vetenskapliga konferenser eller annan examen.
Ibland används termen även som synonym till ”kurskrav”, men det är olämpligt.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför
Hänvisning