Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

course classification

Svenska

kursklassificering

Anmärkning

Inom högskoleväsendet innebär kursklassificering att varje universitet och högskola klassificerar sina kurser som tillhörande ett eller flera utbildningsområden, huvudsakligen för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. Kurser kan också klassificeras med avseende på nivå, till exempel grundnivå. Andra indelningar av kurser i klasser förekommer, till exempel för interna uppföljningsändamål.

Jämför