Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

course package

Svenska

kurspaket

Definition

grupp av kurser som en sökande kan antas till vid samma tillfälle

Anmärkning

Termen kan även användas om delar av program, som studenterna inte söker till separat. På vissa lärosäten kan studenten själv välja att ta med ett fördefinierat kurspaket eller individuellt kurspaket i sin utbildning (utan att behöva antas till dem vid samma tillfälle). Kurserna som ingår i ett kurspaket examineras separat, till skillnad från delkurser. För att klara en kurs med delkurser måste studenten klara alla delkurserna, medan studenten kan slutföra vissa, men inte nödvändigtvis alla, kurser i ett kurspaket.

I Ladok används ”kurspaket” om en sammanhållen utbildning bestående av kurser som en sökande kan antas till vid samma tillfälle.

Jämför