Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

Advanced Higher Vocational Education Diploma

Svenska

kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Anmärkning

Det finns två examensnivåer inom yrkeshögskoleutbildningen: yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 YH-poäng (minst 2 års heltidsstudier) och minst 25 procent av utbildningstiden ska vara Lärande i arbete (LIA).

Baserad på Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, § 14.

Hänvisning