Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

government CPD initiative for teachers

Svenska

Lärarlyftet

Anmärkning

Lärarlyftet är namnet på de statliga projekt som syftar till att vidareutbilda lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Lärarna blir behöriga att undervisa i de ämnen eller i de årskurser de redan undervisar i eller utvidgar sin behörighet så att de kan undervisa i andra ämnen eller årskurser.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term. CPD uttyds continuing professional development.