Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

licentiatuppsats

Synonymer: licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

Engelska

licentiate thesis

Anmärkning

Reglerna för licentiatexamen i högskoleförordningen (1993:100) är inte lika detaljerade som reglerna för doktorsexamen. I högskoleförordningen används uppsats i stället för avhandling i samband med licentiatexamen.

Jämför
Hänvisning