Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

meritvärde

Engelska

merit rating

Synonym: grade tariff
Definition

(inom högskoleutbildning): sammanräknat värde av en persons meriter vid antagning till högskoleutbildning

Anmärkning

Vid antagning till högskoleutbildning på grundnivå används framför allt gymnasiebetyg och högskoleprov som meriter. I det meritvärdet ingår jämförelsetal och meritpoäng.

 

Jämför