Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

micro-credentials

Svenska

mikromeriter

Definition

dokumenterade bevis som bekräftar en persons läranderesultat i en utbildning av mindre omfattning enligt en bedömning gjord utifrån transparenta standarder och krav

Anmärkning

Beviset består av en bestyrkt handling med uppgifter om innehavarens namn, uppnådda läranderesultat, bedömningsmetod, tilldelande organ och i förekommande fall, nivå i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) och antal poäng. Mikromeriter kan utgöra delmoment i längre utbildningar och ingå i mer omfattande meriter eller kvalifikationer.

Mikromeriter är ett verktyg för att förbättra möjligheterna till dokumentation av individens livslånga lärande.