Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

grade review

Synonym: grade reassessment

Svenska

omprövning av betyg

Definition

process där examinator gör en förnyad bedömning av beslutat betyg

Anmärkning

Omprövning ska ske om beslutet om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Omprövningen kan leda till oförändrat eller höjt betyg, men inte sänkt betyg.

Hänvisning