Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

omtentamen

Engelska

resit

Definition

tentamen som ordnas efter ordinarie tentamen för student som redan tenterat och då inte blivit godkänd eller för student som inte gjort tentamen vid tidigare tillfällen

Anmärkning

Studenter har i princip rätt till obegränsat antal omtentamina. Lärosäten kan ändå begränsa antalet men inte till färre än fyra omtentamina.

Ekvivalensanmärkning

Retake bör inte användas som motsvarighet till omtentamen eftersom det vanligtvis innebär att en student läser om en hel kurs eller kursdel.

Jämför
Hänvisning