Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

higher education initial participation rate

Synonym: HEIPR

Svenska

övergångsfrekvens

Anmärkning

Övergångsfrekvens används inom högskolesektorn som ett statistiskt mått för den andel av en viss åldersgrupp som efter slutförd gymnasieskola påbörjar högskoleutbildning.